การเยี่ยม นทร.โครงการฯ - สถาบันการโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์

Imprimer
2006-02-22 11:29:14

การเยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน และสถาบันการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม ที่ผ่านมา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) นำโดย อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา) สุชาดา รังสินันท์ และ จนท. ผู้รับผิดชอบดูแลและจัดการการศึกษา นทร. ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2 ท่าน ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ที่กำลังศึกษาในสถาบันการโรงแรม Swiss Hotel Management School (SHMS ) ในเมือง Leysin ปัจจุบันมี นทร. ศึกษา 5 คน ในโอกาสนี้ได้พบปะหารือกับผู้บริหารสถาบัน พร้อมเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน ดูรายละเอียด

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2549 อทศ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯ พณฯ เอกอัครราชทูต ประจำกรุงเบิร์น ( นายประดาป พิบูลสงคราม) ด้วย ซึ่ง ฯพณฯ ได้กรุณาอนุเคราะห์สถานที่ ณ สอท. เบิร์น จัดการประชุม นทร. โครงการฯ จำนวน 17 คน รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะและ นทร. ณ ทำเนียบ ออท.

วัตถุประสงค์ในการเยี่ยม นทร. ครั้งนี้ (1) เพื่อติดตามการศึกษาและความเป็นอยู่ของ นทร. ซึ่งขณะนี้ได้แยกย้ายไปศึกษาในสถาบันการโรงแรมตามเมืองต่าง ๆ 5 แห่ง (2) เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงหลักเกณฑ์ที่สำคัญและ นทร. ควรทราบ (3) เพื่อให้คำแนะนำและข้อคิดเกี่ยวกับ “การใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข” โดย อทศ. สุชาดาฯ ....คงเห็นได้จากภาพว่าเพื่อนๆ ในสวิตฯ มีความสุขเพียงใด...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส : ก.พ 2549

(JPG) (JPG)

(JPG) (JPG)

(JPG) (JPG)