นทร. ODOS-Swiss รับปริญญาบัตร จบ กศ

Imprimer
2009-06-12 16:06:37

การไปเยือนสถานศึกษาและเยี่ยม นทร. ณ เมือง Brig และ Montreux สวิตเซอร์แลนด์

(PNG)

วันที่ 4 มิถุนายน 2552

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส พร้อมเจ้าหน้าที่การศึกษาได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 5 ราย ที่ศึกษา ณ สถาบัน César Ritz และ นทร. ที่กำลังฝึกงาน

(PNG) (PNG)

หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว นทร. ได้นำชมเมืองและชมหอพัก นทร.

วันที่ 5 มิถุนายน 2552

- ช่วงเช้า

อทศ. และเจ้าหน้าที่การศึกษาเดินทางไปเยือนสถาบัน César Ritz Brig และเยี่ยม นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน พบปะผู้อำนวยการและคณะบริหารสถาบัน César Ritz พูดคุยถึงระบบการศึกษาของสถาบันและปัญหาต่างๆ ของ นทร. ผู้อำนวยการนำคณะเยี่ยมชมสถาบัน จากนั้น อทศ. พบปะ พูดคุยและร่วมรับประทานอาหารกับ นทร. 6 ราย (รุ่นที่ 1 และ 2) สถาบัน César Ritz

(PNG)

- ช่วงบ่าย

อทศ. เดินทางไปเมือง Montreux และพบปะ พูดคุย นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 จำนวน 5 ราย ศึกษา ณ สถาบัน SHMS Leysin และในช่วงเย็น อทศ. ร่วมงานรับปริญญา Higher Diploma นทร. 2 ราย (รุ่นที่ 2) ศึกษา ณ สถาบัน SHMS Caux

วันที่ 6 มิถุนายน 2552

(PNG)

-  ช่วงเช้า

อทศ. ร่วมงานรับปริญญา Higher Diploma นทร. 5 ราย (รุ่นที่ 2) ศึกษา ณ สถาบัน HIM Montreux โดยอัครราชทูต ณ กรุงเบริน์ (ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์) ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับ นทร. ที่สำเร็จการศึกษาด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

มิถุนายน 2552