เยี่ยม นทร. ที่เมือง Nancy และ St Dié des Vosges 2552

Imprimer
2009-06-09 14:59:04
(PNG)
Nancy
(PNG)
St Dié des Vosges

การไปเยือนสถานศึกษาและเยี่ยม นทร. ที่เมือง Nancy และ St Dié des Vosges

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส พร้อมเจ้าหน้าที่การศึกษา ได้เดินทางไปเยือนสถาบัน IUT Nancy-Brabois และเยี่ยม นทร. สังกัดหน่วยราชการและ นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรวม 22 คนที่ศึกษา ณ เมือง Nancy ผู้บริหารสถาบัน IUT Nancy-Brabois นำคณะอทศ. ดูงานภาควิชาต่างๆที่มี นทร.ศึกษา ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเคมี-เคมีกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์อุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(PNG) (PNG)

ภาพซ้าย ผู้บริหารสถาบัน IUT Nancy-Brabois นำคณะ อทศ. ดูงาน ภาควิชาต่างๆ อทศ มอบของที่ระลึกแก่ศาสตราจารย์ Jean-marie HORNUT ผู้อำนวยการสถาบัน IUT Nancy-Brabois

ภาพขวา ถ่ายภาพร่วมกับ นทร. เมือง Nancy อทศ. ประชุมไถ่ถามทุกข์สุข นทร. แบบสบายๆ ระหว่างอาหารเย็น และเยี่ยมชมบรรยากาศยามค่ำคืน ของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองร่วมกับ นทร.

(PNG) (PNG)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 St Dié des Vosges

อทศ. เดินทางต่อไปเมือง St Dié des Vosges เพื่อเยี่ยม นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่น 2 จำนวน 6 คน พร้อมทั้งดูงานการเรียนการสอนของสถาบันในภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์อุตสาหการ และภาควิชาบริการเครือข่ายการสื่อสาร ได้หารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน IUT ST Dié

อทศ ได้พบปะ นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่น 2 เมือง St Dié des Vosges ร่วมทานอาหารกลางวัน นทร. นำ อทศ. เยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของเมือง St Dié ก่อนเดินทางกลับกรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

5 มิถุนายน 2552