การเยี่ยมโรงเรียนการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Imprimer
2006-02-02 16:18:17

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร) ได้รับเชิญจากคณะผู้บริหารโรงเรียนการจัดการด้านการโรงแรม Saint Quentin en Yvelines เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนและกิจการของโรงเรียน ตลอดจนรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส

โรงเรียน Saint Quentin en Yvelines ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1981 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ประมาณ 45 นาทีโดยรถไฟสายนอกเมือง ( RER C ) ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 700 คน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ BTS และ Bac Pro ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาทิ

1) หลักสูตร BTS Hôtellerie et Restauration

2) หลักสูตร Le BTS Tourisme AGTL "ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES LOCALE" (Animation du patrimoine touristique et gestion des manifestations) และ Le BTS Tourisme VPT "VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES"

ในการนี้ สนร. ได้ขอทราบรายละเอียดของหลักสูตร เงื่อนไข และระยะเวลาในการเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา อ่านรายละเอียดทั้งหมด

(JPG) (JPG)

(JPG) (JPG)