นทร. โครงการฯ รับรางวัลชนะเลิศบทความ “นิตยสารการโรงแรมและภัตตาคาร"

Imprimer
2009-04-10 14:46:28

โรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยว ( Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de St. Quentin en Yvelines) แจ้งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร) ทราบว่า นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่นที่ 2) นายภูชิต ม่วงมั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความของ “ นิตยสารรายสัปดาห์ด้านการโรงแรมและภัตตาคาร l’Hotellerie Restauration” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2009 ซึ่งเป็นนักเรียนไทยคนแรกของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลที่มีเกียรตินี้

(PNG)
รองผู้อำนวยการ M. BARLE เป็นผู้แทนนำนักศึกษาของสถาบันฯ มาร่วมงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 อทศ (ฝ่ายการศึกษา) อริยะ สกุลแก้ว และเจ้าหน้าที่ 1 ราย เดินทางไปร่วมงานมอบรางวัลบทความชนะเลิศประจำปี 2009 ของนิตยสารการโรงแรมและภัตตาคาร l’Hotellerie Restauration

(PNG)
Chef Michel ROTH ของ Hotel RITZ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ

สำหรับปี 2009 นิตยสารฯ จัดงานมอบรางวัลที่โรงแรม RITZ Paris , Place Vendôme เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและกำลังใจจาก ผู้ประกอบอาชีพในวงการอาหารชั้นเลิศของฝรั่งเศส อาทิ พ่อครัวมือทอง ( Chef) เจ้าของภัตตาคารและร้านขนมชั้นเลิศ อาจารย์และนักศึกษาในสถาบันวิชาชีพ ( BTS ) การโรงแรม และการท่องเที่ยว

(PNG)
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอาหารชั้นเลิศของฝรั่งเศส
(PNG)
โรงแรมจัดของว่างแบบญี่ปุ่น
(PNG)

นายภูชิตฯ มาร่วมงานโดยไม่ทราบว่าได้รับรางวัลชนะเลิศบทความระดับ BTS ชั้นปีที่ 1 จวบจนกระทั่งพิธีกรในงานประกาศชื่อ........

“ ผมเขียนบทความเรื่องอาหารไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา INGENIER Hotel et Maintenant และไม่ทราบว่าสถาบันฯ จะส่งเข้าประกวด ผมเคยนำบทความนี้ไปปรึกษาอาจารย์ เพราะอยากเขียนถึงภาพรวมอาหารไทยประจำภาคต่างๆ และเสริมเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้คนไปท่องเที่ยวและท่องรับประทานอาหารไทยทั้ง 4 ภาคด้วย .. ” อ่านบทความและดูภาพจากนิตยสาร

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2552