ประชุมสัมมนา ODOS 1จะจบการศึกษาปี 2552

Imprimer
2009-03-25 10:29:32

(PNG)

การประชุมสัมมนา นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น1) ในประเทศฝรั่งเศส ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551-52

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร) ได้จัดการประชุม นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น1) ในประเทศฝรั่งเศส ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551-52 จำนวน 71 ราย ( มาร่วมงานได้ 55 ราย) ณ ห้องประชุม Salon d’Honneur, Stade Charléty กรุงปารีส ตามวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คำแนะนำการเตรียมตัวหลังจากจบการศึกษา

ดังรายละเอียด

- ภาคเช้า หลังจากการลงทะเบียน อทศ. ณ กรุงปารีส ( นายอริยะ สกุลแก้ว) รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อ อัครราชทูต ชาญชัย จรัญวัฒนากิจ ( ตัวแทน ฯพณฯ เอกอัครราชทูตธนะ ดวงรัตน์) ซึ่งได้กล่าวเปิดการประชุม และ แสดงความยินดี ตลอดจนชื่นชม นทร. ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษา ติดตามด้วย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน ม.ล.พัชรภากร เทวกุล กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นทร. ในโอกาสนี้ ตัวแทน นทร. 2 ราย มอบช่อดอกไม้ขอบพระคุณ อท. ชาญชัยฯ

กิจกรรมภาคเช้า - เสวนากลุ่ม ช่วงที่ 1 " โอกาสการทำงานในประเทศไทยของ นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ช่วงที่ 2 ตอบข้อซักถาม โดยมีวิทยากรจาก 5 สำนักงาน ฯ มาร่วมบรรยายให้ความรู้

-  คุณอรชาต สืบสิทธิ์ ผู้แทนจาก กระทรวงศึกษาธิการ และ รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก

-  อทศ อริยะ สกุลแก้ว ผู้แทนจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

-  ผอ. ภัทรพร สิทธิวนิช ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-  คุณวรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน

-  คุณวิภาวี วรรณพงษ์ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

(PNG)
อทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
(PNG)
อท ณ กรุงลอนดอน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี

(PNG)
นทร ขอบพระคุณ อท. ชาญชัย ฯ

(PNG)

(PNG) (PNG)

พักอาหารกลางวัน อท. ชาญชัยฯ และภริยา อท ม.ล. พัชรภากรฯ รวมทั้งวิทยากรทุกท่าน ให้เกียรติรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นทร.

กิจกรรมบ่าย - ภาคบ่าย

เริ่มต้นด้วยเกมส์ละลายพฤติกรรม

(PNG) (PNG) (PNG)

-  กิจกรรมกลุ่ม "เรียนรู้ร่วมกัน" ในหัวข้อ

(1 ) ปัญหาในการศึกษา การใช้ชีวิต และการแก้ไข (2) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิต และ ศึกษาในฝรั่งเศส (3) ความคาดหวังในอนาคตหลังจากจบการศึกษา ในตอนท้าย ตัวแทน นทร. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย อทศ. (การศึกษา) ตอบข้อซักถาม และกล่าวปิดการประชุม

ในการนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ธนะ ดวงรัตน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น โดยให้นำอาหารไทยอร่อยถูกใจรวมทั้งผลไม้ มาจัดเลี้ยง นทร. ก่อนที่จะแยกย้ายเดินทางกลับเมืองที่ศึกษาต่อไป

(PNG) (PNG) (PNG)

นทร. มีความสดชื่นที่ได้มาพบปะเพื่อนๆ อีกครั้งหลังจากที่ต้องแยกย้ายไปศึกษาระดับปริญญาตรีในเมืองต่างๆ

บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีกับ นทร. ที่ได้เพียรพยายามศึกษามาจนกระทั่งถึงปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี สนร. มีความคาดหวังว่า นทร. จะสามารถสอบผ่านภาคเรียนสุดท้ายได้อย่างราบรื่น จบการศึกษาตามความคาดหวังของทุกฝ่าย และนำความรู้ความสามารถกลับไปร่วมพัฒนาประเทศไทยต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

23 มีนาคม 2552