สัมมนา นทร. ตามความต้องการของส่วนราชการในสวิตเซอร์แลนด์

Imprimer
2009-03-02 15:50:48

สนร. ร่วมกับ สอท. กรุงเบิร์น จัดประชุมสัมมนา นทร. ตามความต้องการของส่วนราชการในสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2552

(JPG)

เอกอัครราชทูต ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ประจำกรุงเบิร์น ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ และ เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนา นทร. ตามความต้องการของส่วนราชการ ที่ศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้น ณ สอท. กรุงเบิร์น ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) อริยะ สกุลแก้ว จาก สนร. ปารีส เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติ ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่ ปี 2551 ในภาคเช้า และ รับฟังปัญหา สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการศึกษา และความเป็นอยู่ของ นทร. ในภาคบ่าย ในการนี้มี นทร. ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้เพียง นทร. 2 ราย เนื่องจากติดภาระกิจ นอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปัจจุบัน นทร. ตามความต้องการของส่วนราชการที่ศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ สนร.มีจำนวน 12 ราย

การสัมมนา (รายละเอียด)

การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวได้ว่างเว้นไปเป็นเวลา 2 ปี ในการจัดครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ นทร. ได้พบ อทศ. อริยะ สกุลแก้ว ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่ง ณ สนร. ปารีส ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และ ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ระหว่าง นทร. ซึ่งมี 3 รายเพิ่งเดินทางมาถึงสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ นทร. หลายคน และ จนท. สนร. ได้พบหน้าค่าตากันเป็นครั้งแรก หลังจากติดต่อกันทางโทรศัพท์หรืออีเมล์กันมากว่าปี

บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่น ด้วยการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ออท.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เลขานุการเอก วรรณา สุดจิตร และ เลขานุการเอก ศศรักษ์ ศะศิวณิช หรือพี่ขวัญ ของ นทร. ซึ่งเป็นแม่งานให้การต้อนรับอย่างหาที่ติมิได้ จัดสถานที่ ของว่าง ตลอดรายการ และยังแจกเสบียงให้น้องๆ นทร. นำกลับไปทานระหว่างทางขากลับบนรถไฟอีกด้วย นอกจากนี้ ยังแจกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ให้ น้องๆ นทร. ติดต่อได้ตลอดเวลา ถ้าต้องการความช่วยเหลือ

นทร. ต่างประทับใจกับความเป็นกันเองของ ออท. ที่ให้ความสนใจ นทร. ทุกคนเป็นรายบุคคล พร้อมให้ประสบการณ์ในชีวิตการทำงาน แง่คิดในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ การเรียนรู้ และการปรับตัวในสวิตเซอร์แลนด์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุฟเฟต์อาหารไทยรสเลิศซึ่งเป็นที่ถูกใจ นทร.ไกลบ้าน

ในการประชุมภาคเช้า อทศ.อริยะ สกุลแก้ว ชี้แจงหลักใหญ่ๆ ของ พรบ. ข้าราชการพลเรือน ฉบับใหม่ ปี 2551 ซึ่งได้รับความสนใจจาก นทร. ที่ผลัดกันป้อนคำถาม

ในภาคบ่าย เป็นช่วงถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง สนร. และ นทร. อย่างเป็นกันเองแต่เพรียบพร้อมด้วยสาระ ในหัวข้อการปรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าประกันสุขภาพ การหาที่พัก การขอบัตรพำนัก และการศึกษา และคำถามสุดท้ายที่ นทร. ถามก่อนแยกย้ายเดินทางกลับคือ จะจัดครั้งต่อไปเมื่อใด

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

2 มีนาคม 2552