โครงการเศรษฐกิจสัญจร ณ เมือง Alençon

Imprimer
2009-02-27 14:32:49

(JPG)

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้รับเชิญจากเมือง Alençon ในการร่วมการจัดงานประจำปีของเมือง ซึ่งเป็นการจัดโครงการเศรษฐกิจสัญจรของเมือง โดยมีการแสดงนิทรรศการของประเทศไทย ด้วย

นาย Joaquim Pueyo นายกเทศมนตรีเมือง Alençon และ คณะข้าราชการจากจังหวัด Alençon ได้ให้เกียรติในการต้อนรับ ฯพณฯเอกอัครราชทูต และ คณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบด้วย อัครราชทูต, อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการลงทุน) และ (ฝ่ายการศึกษา), ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ปารีส ( ภาพล่างซ้าย)

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างส่วนราชการไทย-ฝรั่งเศส ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเศรษฐกิจและการลงทุน และ ด้านการศึกษา ( ภาพบน )

ในโอกาสดังกล่าว อทศ ณ กรุงปารีส ได้พบกับนักเรียนทุนรัฐบาล โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่นที่ 2)จำนวน 2 คน ซึ่งกำลังศึกษา ณ สถาบัน IUT – Alençon ด้วย (ภาพล่างขวา)

(JPG) (JPG)