มหัศจรรย์เมืองไทย ณ IUT Sceaux

Imprimer
2009-02-19 09:55:05

(JPG) (JPG)

นักศึกษาปีที่ 3 วิชาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (IUT) เมือง Sceaux ซึ่งมี นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่นที่ 1 ( นางสาวขนิษฐา ทองบุญฤทธิ์ ) เป็นผู้ประสานและจัดงาน มหัศจรรย์เมืองไทย - Les Splendeurs de la Thaïlande เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศาลากลาง(เก่า) เมือง Sceaux ตามวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประเทศไทยในหลายมิติ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ศูนย์รวมการศึกษาและประตูสู่การลงทุน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เนื้อหาของกิจกรรม
-  ภาคเช้าเริ่มด้วย ผู้จัดงานกล่าวรายงานและเรียนเชิญ อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา) นายอริยะ สกุลแก้ว กล่าวเปิดงาน ติดตามด้วยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ( Bureau du Conseiller Économique ) และ สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ - ด้านการลงทุน( Bureau du Conseiller Commerciale) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส บรรยายเรื่องทิศทางของเศรษฐกิจไทย

-  ภาคบ่าย มีการนำเสนอประเทศไทยในมิติต่างๆ อาทิ การแต่งกาย การแสดงรำไทย – มวยไทย และอาหารไทย เวลาประมาณ 15.00 น งานเสร็จสิ้นลงด้วยความสำเร็จ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

18 กุมภาพันธ์ 2552