ผู้ดูแลฯ จาก สนร. เข้าคารวะ ฯพณฯ ออท ณ กรุงเบิร์น

Imprimer
2009-02-13 17:29:05

(JPG)

(JPG)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล อัครราชทูต ( ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และ ภาคพื้นยุโรป ได้นำอัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา ) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายอริยะ สกุลแก้ว เข้าเยี่ยม คารวะ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ( ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ )

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

อทศ ณ กรุงปารีส ได้เข้าร่วมประชุม “ทีมไทยแลนด์” ร่วมกับคณะกรรมการ บริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ด้วย (ภาพล่าง)

หลังจากการเดินทางไปกรุงเบิร์น ในครั้งนี้ อท และ อทศ ณ กรุงปารีส มีโครงการ จะเดินทางไปเยี่ยม นทร ที่กำลังศึกษาในเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ จะจัดการประชุม ณ กรุงเบิร์น สำหรับ นทร. สังกัดส่วนราชการ 11 ราย ที่กำลังศึกษา ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วัตถุประสงค์ในการเดินทางเยี่ยม นทร. ในครั้งนี้ เพื่อพบปะให้คำแนะนำ รับฟังปัญหา และอุปสรรคทั้งด้านการศึกษา และชีวิตส่วนตัว ตลอดจนหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อ นทร. จะศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข

สนร. จะประกาศรายละเอียดเรื่อง การประชุม นทร. ศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ทราบในโอกาส ต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 11 กุมภาพันธ์ 2552