วันชาติไทย Fête Nationale Thaïlandaise 2008

Imprimer
2008-12-16 18:03:05

เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติในนาม วันชาติไทย ( La Fête Nationale Thaïlandaise) ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปีนั้น

ในครั้งนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( นายธนะ ดวงรัตน์) ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ กว่า 500 คน ประกอบด้วย ทูตานุทูตประเทศต่างๆ หน่วยงานราชการ - องค์กรฝรั่งเศส และแขกของสำนักงาน หน่วยราชการที่ตั้งอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต 18 rue Albèric Magnard Paris 75116

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร.) นำโดยที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา ) นายอริยะ สกุลแก้ว และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน และต้อนรับแขก สนร. กว่า 40 คน สร้างความประทับใจ และเป็นความทรงจำที่มีคุณค่า อีกทั้งยังเป็นโอกาส กระชับความสัมพันธ์ กับหน่วยงานของประเทศฝรั่งเศส ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ นทร. เป็นอย่างดี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

16 ธันวาคม 2551

(JPG)
(JPG)
(JPG)
(JPG)
(JPG)
(JPG)

ภาพที่ 1 จากซ้าย Monsieur Gilles GUEGUIN ผู้อำนวยการ และ Monsieur Bruno JACTAT จากสถาบันภาษา CIEL- BREST

ภาพที่ 2 จากซ้าย Professeur Jacques LAUTIER จากสถาบัน IUT – Montpellier, Professeur Patrick DONNET ผู้อำนวยการสถาบัน IUT – Le Mans และ Professeur Jean-Marie HORNUTผู้อำนวยการสถาบัน IUT - Nancy-Brabois พร้อมผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนไทย

ภาพที่ 3 Professeur Honoraire Jean-Claude BROSSE จาก Université du Maine และภรรยา

ภาพที่ 4 Professeur Philippe DANIEL รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Université du Maine และครอบครัว

ภาพที่ 5 Monsieur Bernard TROY ผู้อำนวยการสถาบันการโรงแรมและการท่องเที่ยว Saint Quentin-en-Yvelines

ภาพที่ 6 Madame de MONTEIX จาก TOURS

(JPG)
(JPG)

ภาพที่ 7 Monsieur Hocine CHALABI ผู้แทนจากสถาบันภาษา Institut d’Etudes Françaises de Touraine - TOURS

ภาพที่ 8 Monsieur Régis GENDRE ผู้อำนวยการสถาบันภาษา CAREL- ROYAN และภรรยา