สนร. ใช้ e-mail add -oeaparis@orange.fr 27 ต.ค.นี้

Imprimer
2008-10-20 10:50:43

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ( สนร) ได้ปรับเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ท โดยได้ย้ายจาก oeaparis@club-internet.fr ไปยัง Oeaparis@orange.fr

ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 2551 นี้ และ โปรดกระจายข่าวนี้ต่อไปในกลุ่มนักเรียนไทยด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และขอบคุณในความร่วมมือของ นทร. ทุกคน

สำนักงานผู้ดูุแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

24 ตุลาคม 2551