เยี่ยม นทร. โครงการฯ ศึึกษาเมือง Le Creusot

Imprimer
2008-05-22 09:53:07

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสเยี่ยม นทร. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ เมือง Le Creusot

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551

(JPG)

จากภาพ อท. สุชาดา รังสินันท์, คุณจีรติ เมลกา ให้คำแนะนำด้านการเรียนการศึกษา การวางแผนในอนาคต แก่ นทร. เมือง Le Creusot

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551 ภาคบ่าย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) (นางสุชาดา รังสินันท์) พร้อมด้วย จนท. สนร. 2 ราย เดินทางไปเยี่ยม นทร. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ศึกษาหลักสูตร เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาและวิชาการ จำนวน 13 ราย ศึกษาหลักสูตร DUT จำนวน 3 ราย ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (IUT) เมือง Le Creusot เพื่อติดตามดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษา

ในโอกาสนี้ สนร. ได้ให้ข้อมูลการเรียน การจัดการการศึกษาแก่ นทร. ทั้ง 16 ราย และตอบข้อซักถามต่างๆ จากนั้นได้พบ M. Patrick GORRIA ผอ. สถาบัน IUT Le Creusot, M. Hubert DERODE อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร้อม ทางด้านภาษาฝรั่งเศส และวิชาการสำหรับนักเรียนไทย (DU PFST – Thaïlande), M. Jean-Jacques PAGNIER อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกลและการผลิต (Génie Mécanique et Productique), Mme Andrée CAPEL พยาบาลประจำสถาบัน และ Mme Madelaine DEMORTIERE จนท. ทั่วไปประจำสถาบัน และได้เลี้ยงรับรองอาหารค่ำ จนท. สถาบัน IUT เพื่อเป็นการขอบคุณ จนท. ทุกฝ่ายของสถาบัน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนไทยอย่างใกล้ชิดและเป็นอย่างดีในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่

คณะเจ้าหน้าที่ สนร. เดินทางกลับกรุงปารีสในวันรุ่งขึ้น ...สนร. มีภาพมาฝากพวกเราค่ะ

(JPG) (JPG)

ภาพซ้าย M. DERODE, Mme DEMORTIERE, Mme CAPEL, อัครราชทูต - คุณสุชาดา รังสินันท์, จนท. การศึกษา - คุณจีรติ เมลกา และ M. PAGNIER

ภาพขวา อท. ณ กรุงลอนดอน ประชุมร่วมกับคณะอาจารย์ จนท. ประจำสถาบัน IUT Le Creusot

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

พฤษภาคม 2551