เยี่ยม นทร โครงการฯ เมือง Limoges

Imprimer
2008-05-21 18:10:46

การเดินทางเยี่ยม นทร. โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเยี่ยมชมกิจการ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษามหาวิทยาลัย ( IUT du Limousin )

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2551

(JPG)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 อท.( นางสุชาดา รังสินันท์) และ จนท.สนร 2 ราย ( นางจีรติ เมลกา และนางบุษยา เวิน ) เดินทางออกจากกรุงปารีส ถึงเมืองลิมอชเวลา 11.00 น. โดยมีผู้แทนจาก IUT คอยให้การต้อนรับ และนำชมห้องเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาการจัดการ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของสถาบัน IUT

ในช่วงบ่าย คณะมีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องปั้นเคลือบ - Porcelaines Bernardaud ซึ่งปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงขั้นตอนการผลิต และผลงานของโรงงานจากอดีตถึงปัจจบัน โรงงานแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศฝรั่งเศสและต่างประเทศ

ติดตามด้วย การพบปะ นทร. โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ( รุ่นที่ 2 ) กำลังศึกษาภาษาปีที่ 2 จำนวน 14 ราย และศึกษาอุดมศึกษา 3 ราย ในโอกาสนี้ อท ณ กรุงลอนดอน และ จนท. ได้ตอบคำถาม-ไขข้อข้องใจ ให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ และ อท. ได้แจ้งให้ นทร. ทราบว่า สถาบันฯ ชื่นชมในความตั้งใจศึกษา และความมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสของนักเรียนไทย

คณะเข้าพบกับ นาย Jean-Claude Vareille รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นาย Michel Théra ผู้อำนวยการสถาบัน ’IUT นาย Gilles Broussaud เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างฝรั่งเศส-ไทย

(JPG) (JPG)

(JPG) (JPG)

สนรฯ มีภาพมาให้ชมกันค่ะ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส พฤษภาคม 2551