english Français

การประชุม นทร. ศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล

การจัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาล ตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและบุคลากรภาครัฐในอนาคต รับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล การประชุมครั้งนี้ มี นทร. ที่ศึกษาในกรุงปารีสและปริมณฑลเข้าร่วมการประชุมได้ จำนวน 10 ราย ... คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

การปฏิรูปการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับ ปโท (Master) ในฝรั่งเศส

เรื่องน่ารู้ : การปฏิรูปการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (Master) ในฝรั่งเศส ... ที่ผ่านมา การสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทปีที่ 1 (M1) นักศึกษาจะดำเนินการสมัครกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผ่านหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ถ้าผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษา M1 ทันที และจะคัดเลือกจากผลคะแนนการศึกษาเข้าสู่ระดับ M2 ต่อไป แต่ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2017 มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาปริญญาโทปีที่ 1 (M1) ได้ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการการสอบหรือคัดเลือกจากเอกสารของผู้สมัคร ... คลิ้กเพื่ออ่านเพิ่ม

   
   
3 กิจกรรมล่าสุดของ สนร. ฝรั่งเศส
ข่าวเด่นที่ควรทราบ
ติดตามกระทู้ล่าสุด