english Français

การหาที่พักในกรุงปารีส

สนร. ฝรั่งเศส มีบทความน่ารู้เรื่องใหม่ในเดือนตุลาคม 2559 เรื่อง การหาที่พักในกรุงปารีส เขียนโดย คุณปรางทิพย์ ระเบียบ ( นักเรียนทุนรัฐบาลสังกัดทุน ก.พ. ระดับ ป. เอก) ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อความสะดวกของรุ่นน้องๆ อ่านจบแล้วได้ความรู้เต็มเปี่ยม นำไปใช้งานได้สำหรับรุ่นน้องๆ ที่กำลังมองหาที่พักใหม่ค่ะ ...

การหาที่พักในกรุงปารีสเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. และนักเรียนทุนส่วนตัว เนื่องจากที่พักของรัฐบาลฝรั่งเศส (Crous) มีจำนวนจำกัด และเปิดให้สมัครเข้าพักเฉพาะกับนักเรียนทุนรัฐบาลฝรั่งเศส หรือนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ Crous เท่านั้น พวกเราจึงต้องหาที่พักในราคาตลาดซึ่งสูงมาก...คลิ้กเพื่ออ่านต่อ

การรับรองปริญญาของหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะภาษาสื่อสารข้ามพรมแดน สถาบันอุดมศึกษาในฝรั่งเศส ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างเปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ หรือ นักศึกษาชาวฝรั่งเศสเองก็ตาม ที่ตั้งเป้าหมายเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลเมื่อสำเร็จการศึกษา

ในบรรดาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในฝรั่งเศส กว่าร้อยละ 90 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท และส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งให้ปริญญา “Master of Business Administration” (MBA) แก่ผู้สำเร็จการศึกษา .. คลิ้กเพื่ออ่านต่อ

   
   
3 กิจกรรมล่าสุดของ สนร. ฝรั่งเศส
ข่าวเด่นที่ควรทราบ
ติดตามกระทู้ล่าสุด